Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 23

София, 28 август 2006 г.

 

 

ОТНОСНО: допълване на Решение № 8 от 17 август 2006 г.

 

 

На основание чл. 10м, ал. 1 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

В т. 4 на Решение № 8 от 17 август 2006 г. след думата "заместник-председател" се поставя запетая и се добавя "секретар".

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения