Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 129

София, 20 септември 2006 г.

ОТНОСНО: поправка на явна фактическа грешка в Решение № 62 от 4 септември 2006 г.

 

 

На основание чл. 10л, ал. 4, чл. 10н, ал. 1, т. 4 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на явна фактическа грешка в Решение № 62 от 4 септември 2006 г., като ЕГН на заместник-председателя на РИК - Кюстендил, Васил Владимиров Иванов, да се чете "ЕГН 620521****", а на секретаря Теменужка Георгиева Михайлова да чете "ЕГН 600120****".

Копие от решението и удостоверенията да се изпратят на РИК - Кюстендил № 10.

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                               Снежана Начева

                                            

СЕКРЕТАР:      

                                                               Мустафа Карадайъ

Всички решения