Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 186

София, 13 октомври 2006 г.

 

ОТНОСНО: приемане на Оперативен план за организацията на работата в ЦИК за ИПВР и отчитане на резултатите от изборите на 22 октомври 2006 г.

 

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 3 и 15 и чл. 15, ал. 1 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЕМА Оперативен план за организацията на работата в Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и отчитане на резултатите от изборите на 22 октомври 2006 г.

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                  Мустафа Карадайъ

Всички решения