Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 125

София, 19 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: жалба от Христо Марински, представител на ПП "БЗНС - Народен съюз" за област Враца, против решения № 5, 9 и 13 на РИК - Враца № 6

 

Постъпила е жалба вх. в РИК № 31 от 16.09.2006 г. от Христо Марински, представител на ПП "БЗНС - Народен съюз" за област Враца, против решение № 5 от 13.09.2006 г. на РИК - Враца № 6, за назначаване съставите на СИК за община Оряхово, решение № 9 от 15.09.2006 г. на РИК - Враца № 6, за назначаване съставите на СИК  за община Хайредин, и решение № 13 от 15.09.2006 г. на РИК - Враца № 6, за назначаване на съставите на СИК за община Борован.

Жалбоподателят поддържа, че в консултациите пред кметовете на трите общини незаконосъобразно са участвали представители на партия "Земеделски народен съюз" вместо представители на парламентарно представената в 40-ото Народно събрание партия "БЗНС - Народен съюз" като част от коалиция "Български народен съюз".

Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката намира жалбата за основателна.

Съгласно разпоредбата на чл. 10л, ал. 5 от ЗИПВР в консултациите пред кметовете на общини за определяне съставите на СИК участват местните ръководства на политическите партии и коалиции, представени в Народното събрание. Представителите на партия "Земеделски народен съюз" не са имали право да участват в консултациите пред кметовете на общините Хайредин, Борован и Оряхово за определяне съставите на СИК. Районната избирателна комисия - Враца, незаконосъобразно е включила в съставите на СИК за тези три общини предложените от партия "Земеделски народен съюз" лица.

Ето защо обжалваните решения като частично незаконосъобразни, следва да бъдат отменени и включените в съставите на СИК лица от партия "Земеделски народен съюз" бъдат заменени с поименно предложените от партия "БЗНС - Народен съюз" лица за съответната секция.

Предвид изложеното и на основание чл. 10н, ал. 1, т. 5 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 5 от 13.09.2006 г. на РИК - Враца, в частта, в която са назначени посочени от партия "Земеделски народен съюз" лица в съставите на СИК за община Оряхово и УКАЗВА на РИК - Враца, да ги замести с поименните предложения на парламентарно представената партия "БЗНС - Народен съюз" за съответната секция.

ОТМЕНЯ решение № 9 от 15.09.2006 г. на РИК - Враца, в частта, в която са назначени посочени от партия "Земеделски народен съюз" лица в съставите на СИК за община Хайредин и УКАЗВА на РИК - Враца, да ги замести с поименните предложения на парламентарно представената партия "БЗНС - Народен съюз" за съответната секция.

ОТМЕНЯ решение № 13 от 15.09.2006 г. на РИК - Враца, в частта, в която са назначени посочени от партия "Земеделски народен съюз" лица в съставите на СИК за община Борован и УКАЗВА на РИК - Враца, да ги замести с поименните предложения на парламентарно представената партия "БЗНС - Народен съюз" за съответната секция.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

Всички решения