Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

179

София, 10 октомври 2006 г.

 

ОТНОСНО: акредитиране на наблюдатели от ОССЕ

 

 

Постъпило е писмо, вх. № 259 от 9.10.2006 г., от Министерството на външните работи с искане за акредитиране на членове на ОССЕ на Рон Гуулд, Щефан Краузе, Инна Широкова, Горан Петров, Чиприян Некула, Ирена Хаджиабдич, Холи Рутрауф като наблюдатели на изборите на президент и вицепрезидент на Републиката на 22  октомври 2006 г.

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 6 и § 1а, т. 1 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

АКРЕДИТИРА като наблюдатели на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г. представителите на ОССЕ: Рон Гуулд - Канада, Щефан Краузе - Германия, Инна Широкова - Украйна, Горан Петров - Бивша Югославска Република Македония, Чиприян Некула - Румъния, Ирена Хаджиабдич - Хърватия, Холи Рутрауф - САЩ.

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                  Мустафа Карадайъ

Всички решения