Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 45

София, 31 август 2006 г.

 

 

На основание чл. 10л, ал. 4 и чл. 10м, ал. 1 и 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на републиката

 

Р Е Ш И:

 

Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район Перник № 14, в състав от 12 членове, считано от 6 септември 2006 г., както следва:

 

1.

Председател:

Малин Димитров Стоилов

ЕГН ##########

2.

Зам.-председатели:

Румяна Николова Петрова

ЕГН ##########

3.

Секретар:

Анелия Минчева Василева

ЕГН ##########

4.

Членове:

Йоанна Михайлова Иванова

ЕГН ##########

5.

 

Аделина Стоянова Стоянова

ЕГН ##########

6.

 

Серги Стаменов Чупетловски

ЕГН ##########

7.

 

Николай Петров Бранков

ЕГН ##########

8.

 

Валери Теофилов Симеонов

ЕГН ##########

9.

 

Бойко Стойнев Бойков

ЕГН ##########

10.

 

Даниела Методиева Ненкова

ЕГН ##########

11.

 

Лилия Георгиева Ананиева

ЕГН ##########

12.

 

Марияна Тодорова Тонева

ЕГН ##########

 

 

 

Резерви:

 

 

1.

 

Кубрат Драгомиров Николов

ЕГН ##########

2.

 

Делка Георгиева Андонова

ЕГН ##########

3.

 

Стоил Стоянов Стоянов

ЕГН ##########

4.

 

Емилия Павлова Недялкова

ЕГН ##########

5.

 

Цветелина Кирилова Якимова

ЕГН ##########

6.

 

Людмила Кирилова Любомирова

ЕГН ##########

7.

 

Христо Петров Пачников

ЕГН ##########

8.

 

Славка Светозарова Кузманова

ЕГН ##########

9.

 

Георги Григоров Витанов

ЕГН ##########

10.

 

Диана Събчева Димитрова

ЕГН ##########

11.

 

Юлиан Иванов Ситарски

ЕГН ##########

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения