Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 153

София, 27 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: назначаване на работна група за оценка на

 офертите от конкурса за разработване на

 аудио- и аудио-визуални произведения

 (клипове) за провеждане на разяснителна

                    кампания за подготовката и произвеждането

 на избори за президент и вицепрезидент на

                    Републиката на 22 октомври 2006 г.

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 20 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и Решение № 124 от 18 септември 2006 г. Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА работна група в състав:

Бисер Троянов

Ралица Негенцова

Ивелина Капралова

Сабрие Сапунджиева

Елена Маркова

Александър Петров

Румен Еленски.

До 17,00 ч. на 1 октомври 2006 г. работната група да представи становище по оценка на офертите пред ЦИК за ИПВР.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

Всички решения