Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 217

София, 24 октомври 2006 г.

 

ОТНОСНО: жалба от Станчо Николов Тодоров - народен представител в 40-ото Народно събрание

 

Постъпила е жалба, вх. № 415 от 24.10.2006 г., от  Станчо Николов Тодоров - народен представител в 40-ото Народно събрание, против решение № 93 от 22.10.2006 г. на РИК - Добрич, за извършени промени в състави на СИК на територията на община Генерал Тошево.

В жалбата се прави оплакване, че РИК - Добрич, е направила промени в съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Генерал Тошево, които се основават на искане на неупълномощен представител на ПП "АТАКА".

Жалбата е подадена в срок.

Жалбоподателят не е упълномощено лице да представлява "Национално обединение Атака" и в този смисъл жалбата е недопустима.

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ   жалбата на Станчо Николов Тодоров - народен представител от 40-ото Народно събрание, срещу решение № 93 от 22.10.2006 г. на РИК - Добрич, като недопустима.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

                                   

СЕКРЕТАР:

                                                                                                                              Мустафа Карадайъ

Всички решения