Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 229

София, 30 октомври 2006 г.

 

ОТНОСНО: жалба от Крум Дойчинов - застъпник на кандидата за президент Георги Първанов в СИК № 50, район "Люлин", София

 

 

Постъпила е жалба, вх. № 435 от 28.10.2006 г., от  Крум Дойчинов - застъпник на кандидата за президент Георги Първанов в СИК № 50, район "Люлин", София, срещу обявени заглавия на в. "Демокрация" в сутрешната емисия на кабелна телевизия "Европа" и коментар на Иван Костов и Екатерина Михайлова по повод призива на лидера на европейската десница Ханс-Герт Пьотеринг към българските десни избиратели. Твърди се, че с оповестените заглавия и позиция е нарушена разпоредбата на чл. 59, ал. 1 от ЗИНП във връзка с § 2 от ЗИПВР.

След прослушване на записите на цитираните в жалбата новинарски емисии ЦИК за ИПВР констатира, че не са извършени нарушения на чл. 59, ал. 1 от ЗИНП във връзка § 3 от ЗИПВР, тъй като те не представляват предизборна агитация, а рутинен преглед на печата и новинарски събития.

Предвид изложеното и на основание чл. 59, ал. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за избиране на народни представители и § 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Крум Дойчинов - застъпник на кандидата за президент Георги Първанов в СИК № 50, район "Люлин", София, като неоснователна.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

                                   

СЕКРЕТАР:

                                                                                                                              Мустафа Карадайъ

Всички решения