Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 41

София, 31 август 2006 г.

 

 

На основание чл. 10л, ал. 4 и чл. 10м, ал. 1 и 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Шумен № 30 в състав от 13 членове, считано от 6 септември 2006 г., както следва:

 

 

1.

Председател:

Ангел Стоянов Момов

ЕГН ##########

2.

Зам.-председател:

Николай Веселинов Николов

ЕГН ##########

3.

Секретар:

Силвия Йорданова Пенева

ЕГН ##########

4.

Членове:

Генчо Ганчев Гатев

ЕГН ##########

5.

 

Ивалина Кирчева Димитрова

ЕГН ##########

6.

 

Стефан Ангелов Данчов

ЕГН ##########

7.

 

Борислав Митков Динев

ЕГН ##########

8.

 

Димитър Стоянов Шарбанов

ЕГН ##########

9.

 

Денис Сабахатин Моллов

ЕГН ##########

10.

 

Ася Николова Асенова

ЕГН ##########

11.

 

Валентина Янкова Велева-

Богданова

ЕГН ##########

12.

 

Светозар Георгиев Петков

ЕГН ##########

13.

 

Румен Стоянов Русев

ЕГН ##########

 

Резерви:

 

 

1.

 

Аника Христова Костадинова

ЕГН ##########

2.

 

Сашка Станчева Борисова

ЕГН ##########

3.

 

Магдалена Димова Ангелова

ЕГН ##########

4.

 

Денис Айнур Джелял

ЕГН ##########

5.

 

Вежди Мехмед Хасан

ЕГН ##########

6.

 

Ангел Кръстев Трайков

ЕГН ##########

7.

 

Иванка Йорданова Стамова

ЕГН ##########

8.

 

Деян Стоянов Станчев

ЕГН ##########

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения