Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 147

София, 25 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: реквизити на печатите на секционните

в избирателни комисии за гласуване 

чужбина 

На основание чл. 9, ал. 6 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

Р Е Ш И:

Печатът на секционните избирателни комисии за гласуване в чужбина е правоъгълен и съдържа следните реквизити: ИПВР 2006, ИР 32 и уникален петцифрен номер A B C D E

ИПВР 2006

ИР 32

1 2 3 4 5

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

Всички решения