Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 48

София, 31 август 2006 г.

 

 

На основание чл. 10л, ал. 4 и чл. 10м, ал. 1 и 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  София № 25 в състав от 17 членове, считано от 6 септември 2006 г., както следва:

 

1.

Председател:

Диана Колева Зулчева

ЕГН ##########

2.

Зам.-председател:

Цветан Иванов Стойчев

ЕГН ##########

3.

Секретар:

Иван Кирилов Панчев

ЕГН ##########

4.

Членове:

Владимир Димитров Данев

ЕГН ##########

5.

 

Росица Борисова Матева

ЕГН ##########

6.

 

Светлина Луканова Маркова

ЕГН ##########

7.

 

Емил Петров Пазийски

ЕГН ##########

8.

 

Николай Ангелов Стоянов

ЕГН ##########

9.

 

Христомил Славчев Делчев

ЕГН ##########

10.

 

Вяра Асенова Мацева-Моллова

ЕГН ##########

11.

 

Христо Панайотов Петров

ЕГН ##########

12.

 

Иванка Андреева Андреева

ЕГН ##########

13.

 

Ирина Цанкова Цачева

ЕГН ##########

14.

 

Кирил Трендафилов Шакрачки

ЕГН ##########

15.

 

Венета Иванова Коцева

ЕГН ##########

16.

 

Владислав Богданов Георгиев

ЕГН ##########

17.

 

Радмила Ботьова Кронева

ЕГН ##########

 

Резерви:

 

 

1.

 

Илиана Цветанова Вълева-

Веселинова

ЕГН ##########

2.

 

Евгения Любенова Братоева

ЕГН ##########

3.

 

Анани Георгиев Балджийски

ЕГН ##########

4.

 

Николай Цвятков Николов

ЕГН ##########

5.

 

Атанас Александров Мирчев

ЕГН ##########

6.

 

Юлиян Валериев Киров

ЕГН ##########

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения