Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 212

София, 23 октомври 2006 г.

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и във връзка с произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на Републиката на 29 октомври 2006 г. Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

1. Извършените от Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката регистрации на застъпниците на кандидатските листи, които ще участват в новия избор за президент и вицепрезидент на Републиката на 29 октомври 2006 г., и на наблюдателите преди 22 октомври 2006 г., както и издадените въз основа на тези регистрации удостоверения са валидни при произвеждането на новия избор.

2. Извършените упълномощавания на представители на политическа партия и инициативен комитет преди 22 октомври 2006 г. са валидни и за произвеждането на новия избор за президент и вицепрезидент на Републиката на 29 октомври 2006 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                               Снежана Начева

                                   

СЕКРЕТАР:

                                                                          Мустафа Карадайъ

Всички решения