Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 56

София, 1 септември 2006 г.

 

 

На основание чл. 10л, ал. 4 и чл. 10м, ал. 1 и 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район   Пловдив № 17 в състав от 17 членове, считано от 6 септември 2006 г., както следва:

 

1.

Председател:

Димитър Борисов Маринчешки

ЕГН ##########

2.

Зам.-председател:

Иво Александров Калчев

ЕГН ##########

3.

Секретар:

Айтен Сали Салим

ЕГН ##########

4.

Членове:

Павел Михайлов Михайлов

ЕГН ##########

5.

 

Антоанета Василева Павлова

ЕГН ##########

6.

 

Ганчо Кръстев Толев

ЕГН ##########

7.

 

Тихомир Пенов Бойновски

ЕГН ##########

8.

 

Диана Александрова Пешева

ЕГН ##########

9.

 

Нелияна Маринова Константинова

ЕГН ##########

10.

 

Анна Здравкова Калоферова

ЕГН ##########

11.

 

Марияна Йорданова Нешева

ЕГН ##########

12.

 

Румен Стоянов Великов

ЕГН ##########

13.

 

Сафет Салимехмед Халибрям

ЕГН ##########

14.

 

Валентин Груйчев Гердаников

ЕГН ##########

15.

 

Атанас Георгиев Атанасов

ЕГН ##########

16.

 

Гичка Цанкова Кърнева

ЕГН ##########

17.

 

Златка Георгиева Киртикова

ЕГН ##########

 

Резерви:

 

 

1.

 

Мирослав Енков Енков

ЕГН ##########

2.

 

Милена Иванова Николова

ЕГН ##########

3.

 

Ирина Христева Милева

ЕГН ##########

4.

 

Акиф Саид Чакър

ЕГН ##########

5.

 

Валентин Василев Стамболиев

ЕГН ##########

6.

 

Даниела Ангелова Керкенекова

ЕГН ##########

7.

 

Елена Савова Бояджиева

ЕГН ##########

8.

 

Велизар Иванов Ченков

ЕГН ##########

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

 

 

Всички решения