Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 81

София, 11 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: обнародване на имената на кандидатите и

  начало на предизборната кампания

 

На основание чл. 10н, ал. 1 т. 3 във връзка с чл. 10о от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избори за президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Имената на кандидатите за президент и вицепрезидент на Републиката сe обнародват в "Държавен вестник " по кандидатски двойки (листи).

Имената на кандидатите се публикуват в поредността, в която се вписват в бюлетината за гласуване, определена чрез жребий от ЦИК за ИПВР.

Обнародването се извършва на 19 септември 2006 г. (вторник). От този ден започва предизборната кампания, която приключва 24 часа преди изборния ден - 24,00 ч. на 20 октомври 2006 г.

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                Мустафа Карадайъ

Всички решения