Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 50

София, 31 август 2006 г.

 

 

На основание чл. 10л, ал. 4 и чл. 10м, ал. 1 и 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Силистра № 20 в състав от 13 членове, считано от 6 септември 2006 г., както следва:

 

 

1.

Председател:

Гинка Димитрова Ковачева

ЕГН ##########

2.

Зам.-председател:

Красимира Петрова Петрова

ЕГН ##########

3.

Секретар:

Пепа Денева Георгиева

ЕГН ##########

4.

Членове:

Румяна Георгиева Петрушева

ЕГН ##########

5.

 

Ивелина Михайлова Николова

ЕГН ##########

6.

 

Бойко Стоянов Крумов

ЕГН ##########

7.

 

Митко Стоянов Костадинов

ЕГН ##########

8.

 

Гинка Петрова Колева

ЕГН ##########

9.

 

Ренгинар Хълми Реджеб

ЕГН ##########

10.

 

Леонард Димитров Сапунджиев

ЕГН ##########

11.

 

Петранка Димитрова Стефанова

ЕГН ##########

12.

 

Драганка Василева Георгиева

ЕГН ##########

13.

 

Йордан Петров Стоянов

ЕГН ##########

 

Резерви:

 

 

1.

 

Вяра Емилова Йорданова

ЕГН ##########

2.

 

Георги Колев Коев

ЕГН ##########

3.

 

Диана Димитрова Русанова

ЕГН ##########

4.

 

Елка Русева Петрова

ЕГН ##########

5.

 

Владислава Петрова Гекова

ЕГН ##########

6.

 

Стоян Николов Костов

ЕГН ##########

7.

 

Павлина Русева Костадинова

ЕГН ##########

8.

 

Севал Исмаил Мустанова

ЕГН ##########

9.

 

Левент Галиб Черкез

ЕГН ##########

10.

 

Диана Нешева Петрова

ЕГН ##########

11.

 

Мирослав Ангелов Калинов

ЕГН ##########

12.

 

Любка Великова Иванова

ЕГН ##########

13.

 

Керана Стоянова Гичева

ЕГН ##########

14.

 

Никола Иванов Куцаров

ЕГН ##########

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения