Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 168

София, 4 октомври 2006 г.

 

ОТНОСНО: определяне на срок по т. 14 от Решение № 14 от 23 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 3, чл. 10б, ал. 2 и § 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката във връзка с чл. 37, чл. 40, ал. 1, чл. 41, ал. 1, 8 и 9, чл. 87, ал. 4 и чл. 106, ал. 5 от  Закона за избиране на народни представители и т. 14 от Решение № 14 от 23 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Централните ръководства на политическите партии и коалиции в 40-ото Народно събрание до 12 октомври 2006 г. представят в ЦИК за ИПВР списъци с предложени лица за състави на секционни избирателни комисии в чужбина.

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                               Снежана Начева

                                            

СЕКРЕТАР:      

                                                               Мустафа Карадайъ

Всички решения