Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

30

София, 30 август 2006 г.

 

 

На основание чл. 10л, ал. 4 и чл. 10м, ал. 1 и 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Враца № 6 в състав от 13 членове, считано от 6 септември 2006 г., както следва:

 

1.

Председател:

Катя Миткова Танаицова-Петкова

ЕГН ##########

2.

Зам.-председател:

Мая Ненкова Никовска

ЕГН ##########

3.

Секретар:

Георги Младенов Младенов

ЕГН ##########

4.

Членове:

Николай Георгиев Горнишки

ЕГН ##########

5.

 

Георги Митков Михалчев

ЕГН ##########

6.

 

Калина Емилова Димкова

ЕГН ##########

7.

 

Огнян Иванов Кадийски

ЕГН ##########

8.

 

Румяна Маринова Петкова

ЕГН ##########

9.

 

Мильо Димитров Милев

ЕГН ##########

10.

 

Владимир Христов Христов

ЕГН ##########

11.

 

Милена Маринова Найденова

ЕГН ##########

12.

 

Цветана Йотова Иванова

ЕГН ##########

13.

 

Ирина Йорданова Иванова

ЕГН ##########

 

Резерви:

 

 

1.

 

Милена Николаева Вутова

ЕГН ##########

2.

 

Галя Ценославова Нинова

ЕГН ##########

3.

 

Емил  Петков Нинов

ЕГН ##########

4.

 

Ивка Георгиева Христова

ЕГН ##########

5.

 

Владислава Тошева Лакова

ЕГН ##########

6.

 

Мариус Цветанов Кърлов

ЕГН ##########

7.

 

Наталия Илиева Иванова

ЕГН ##########

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения