Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

37

София, 31 август 2006 г.

 

 

 

На основание чл. 10л, ал. 4 и чл. 10м, ал. 1 и 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Ловеч № 11 в състав от 11 членове, считано от 6 септември 2006 г., както следва:

 

 

1.

Председател:

Венелин Тодоров Константинов

ЕГН ##########

2.

Зам.-председател:

Ертан Хюсеин Хасан

ЕГН ##########

3.

Секретар:

Пламен Иванов Пенов

ЕГН ##########

4.

Членове:

Йорданка Владимирова Минчева

ЕГН ##########

5.

 

Филип Игнатов Филипов

ЕГН ##########

6.

 

Илия Петков Стоянов

ЕГН ##########

7.

 

Теодор Антонов Арсов

ЕГН ##########

8.

 

Добромир Пейчев Пейчевски

ЕГН ##########

9.

 

Младен Минков Близнаков

ЕГН ##########

10.

 

Светослав Петров Иванов

ЕГН ##########

11.

 

Константин Василев Косев

ЕГН ##########

 

Резерви:

 

 

1.

 

Ваня Младенова Младенова

ЕГН ##########

2.

 

Константин Михов Христов

ЕГН ##########

3.

 

Калоян Иванов Колев

ЕГН ##########

4.

 

Божидар Асенов Доргунски

ЕГН ##########

5.

 

Марийка Стоянова Ангелова

ЕГН ##########

6.

 

Мария Христова Хасъмска

ЕГН ##########

7.

 

Пенка Недялкова Карабова

ЕГН ##########

8.

 

Георги Кирилов Георгиев

ЕГН ##########

9.

 

Лиляна Маркова Мичевска

ЕГН ##########

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения