Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3

София, 16 август 2006 г.

 

ОТНОСНО: упълномощаване на председателя и секретаря на ЦИК за ИПВР за подписване на граждански договори с техническия персонал, обслужващ дейността на комисията

 

 

На основание § 2 от заключителните разпоредби на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и чл. 17 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Упълномощава председателя и секретаря на Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката да подписват граждански договори с необходимите специалисти - технически, помощен и обслужващ персонал, подпомагащи работата на ЦИК за ИПВР.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Снежана Начева

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

Всички решения