Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 178

София, 6 октомври  2006 г.

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 20 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и Решение № 124 от 18 септември 2006 г. Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

ОДОБРЯВА аудио- и аудио-визуален клип за разясняване на сроковете, необходимите документи за гласуване по настоящ адрес, в друго населено място и в секциите, организирани в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора, места за задържане под стража, на плавателни съдове, както и документите за гласуване на студенти и ученици и поправки в избирателните списъци за изборите на 22 октомври 2006 г. (Приложение № 1).

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                               Снежана Начева

                                            

СЕКРЕТАР:      

                                                               Мустафа Карадайъ

Всички решения