Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

119

София, 18 септември 2006 г.

 

 

ОТНОСНО: защита на изборната бюлетина

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 18 във връзка с чл. 9, ал. 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

УТВЪРЖДАВА мерки за полиграфическа защита на изборната бюлетина съгласно Приложение № 1.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

Всички решения