Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 124

София, 18 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: приемане на Задание за участие в конкурс за разработване на аудио- и аудио-визуални произведения (клипове) за произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.

 

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 20 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

1. Приема Задание за участие в конкурс за  разработване на аудио и аудио-визуални произведения (клипове) за провеждане на разяснителна кампания за подготовката и произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.

2. Обявява конкурс за разработване на аудио и аудио-визуални произведения (клипове) за провеждане на разяснителна кампания за подготовката и произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

Всички решения