Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

224

София, 25 октомври 2006 г.

 

ОТНОСНО: удостоверенията на СИК и РИК

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и Решение № 210 от 23 октомври 2006 г. на ЦИК за ИПВР Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Издадените удостоверения за назначаване на членовете на районните избирателни комисии (Приложение № 8 от изборните книжа) и удостоверения за назначаване на членовете на секционните избирателни комисии (Приложение № 9 от изборните книжа) за изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г. са валидни и за произвеждания нов избор на 29 октомври 2006 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                               Снежана Начева

                                   

СЕКРЕТАР:

                                                                          Мустафа Карадайъ

Всички решения