Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 58

София, 1 септември 2006 г.

 

 

На основание чл. 10л, ал. 4 и чл. 10м, ал. 1 и 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район   Монтана № 12 в състав от 13 членове, считано от 6 септември 2006 г., както следва:

 

 

1.

Председател:

Ели Петрова Лазарова

ЕГН ##########

2.

Зам.-председател:

Тошко Методиев Въртинков

ЕГН ##########

3.

Секретар:

Йордан Любчов Александров

ЕГН ##########

4.

Членове:

Камелия Александрова Илиева

ЕГН ##########

5.

 

Славиан Светлинов Николов

ЕГН ##########

6.

 

Петко Кирилов Петков

ЕГН ##########

7.

 

Светлин Миронов Славков

ЕГН ##########

8.

 

Венка Иванова Ячева

ЕГН ##########

9.

 

Теодора Димитрова Любенова

ЕГН ##########

10.

 

Габриела Илиева Димитрова-

Николова

ЕГН ##########

11.

 

Христо Иванов Денев

ЕГН ##########

12.

 

Албена Иванова Иванова

ЕГН ##########

13.

 

Гергана Василева Михайлова-

Костова

ЕГН ##########

 

Резерви:

 

 

1.

 

Ивайло Иванов Георгиев

ЕГН ##########

2.

 

Орлин Цветанов Иванов

ЕГН ##########

3.

 

Елка Стефанова Лазарова

ЕГН ##########

4.

 

Дончо Иванов Николов

ЕГН ##########

5.

 

Красимир Еманоилов Маринов

ЕГН ##########

6.

 

Костадин Александров Костов

ЕГН ##########

7.

 

Даниел Веселинов Александров

ЕГН ##########

8.

 

Гита Цветкова Георгиева

ЕГН ##########

9.

 

Красимира Иванова Атанасова

ЕГН ##########

10.

 

Иво Здравков Николов

ЕГН ##########

11.

 

Дончо Ненчов Планински

ЕГН ##########

12.

 

Катя Цветкова Апостолова

ЕГН ##########

13.

 

Татяна Веселинова Янчева

ЕГН ##########

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения