Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 117

София, 18 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: жалба от Кирил Илиев, областен координатор на ПП "АТАКА" в област Враца, против решение № 7 на РИК - Враца № 6

 

 

Постъпила е жалба вх. № 155 от 18.09.2006 г. от Кирил Илиев, областен координатор на ПП "АТАКА" в област Враца, против решение № 7 на РИК - Враца № 6, с което са назначени съставите на СИК за община Враца.

В жалбата се изразява несъгласие от съотношението на парламентарно представените партии и коалиции в 40-ото Народно събрание към датата на назначаването на секционните избирателни комисии. Претендира се изчисляване на съотношението на парламентарните групи в 40-ото Народно събрание към датата на неговото конституиране, когато парламентарната група на коалиция "АТАКА" е имала по-голям брой народни представители. Приложени са две таблици, според които "АТАКА" следва да има 8,93 % вместо приложения от РИК 5,07 %.

Жалбоподателят прави искане за прекратяване на решение № 7 на РИК - Враца, и преразглеждане съставите на секционните избирателни комисии относно броя на членовете на коалиция "АТАКА" към датата на конституиране на 40-ото Народно събрание.

Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката, след като обсъди доводите на жалбоподателя, намира жалбата за неоснователна.

Съгласно разпоредбата на чл. 10м, ал. 4 от ЗИПВР и т. 7 от Решение № 19 от 25 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР при назначаване съставите на СИК се съблюдава съотношението на парламентарните групи на политическите партии и коалиции в 40-ото Народно събрание към датата на започване на процедурата за назначаване на секционните избирателни комисии. Затова прилагането на посочения в жалбата принцип се оказва незаконосъобразно и искането на жалбоподателя следва да се остави без уважение.

Предвид изложеното и на основание чл. 10н, ал. 1, т. 5 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Кирил Илиев - областен координатор на ПП "АТАКА" за област Враца, против решение № 7 на РИК - Враца № 6, за назначаване на СИК.

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Снежана Начева

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

Всички решения