Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 38

София, 31 август 2006 г.

 

 

На основание чл. 10л, ал. 4 и чл. 10м, ал. 1 и 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Варна № 3 в състав от 17 членове, считано от 6 септември 2006 г., както следва:

 

1.

Председател:

Борислав Василев Люцканов

ЕГН ##########

2.

Зам.-председател:

Снежана Христова Пъшева

ЕГН ##########

3.

Секретар:

Жеко Маринов Георгиев

ЕГН ##########

4.

Членове:

Ангел Костадинов Попов

ЕГН ##########

5.

 

Владимир Денчев Калудов

ЕГН ##########

6.

 

Христо Бойчев Боев

ЕГН ##########

7.

 

Валерия Александрова Ангелова

ЕГН ##########

8.

 

Росен Танев Димитров

ЕГН ##########

9.

 

Деница Стилиянова Гроздева-Савова

ЕГН ##########

10.

 

Иван Йорданов Лечев

ЕГН ##########

11.

 

Стефко Стойчев Стефанов

ЕГН ##########

12.

 

Айнур Хюсеин Мурадаллъ

ЕГН ##########

13.

 

Метин Хайрула Низам

ЕГН ##########

14.

 

Стефка Ангелова Дочева

ЕГН ##########

15.

 

Димчо Георгиев Георгиев

ЕГН ##########

16.

 

Емилия Димитрова Христова

ЕГН ##########

17.

 

Господин Христов Иванов

ЕГН ##########

 

Резерви:

 

 

1.

 

Масис Бердж Хаджолян

ЕГН ##########

2.

 

Петър Иванов Ганев

ЕГН ##########

3.

 

Кристиян Веселинов Богоев

ЕГН ##########

4.

 

Драгомир Георгиев Димов

ЕГН ##########

5.

 

Людмила Кирилова Барудова

ЕГН ##########

6.

 

Ирина Михайлова Кирова

ЕГН ##########

7.

 

Нуртен Мустафа Сакаллъ

ЕГН ##########

8.

 

Гюркан Мустафов Ахмедов

ЕГН ##########

9.

 

Юрий Николаев Колев

ЕГН ##########

10.

 

Звезделина Михайлова Стоянова

ЕГН ##########

11.

 

Иван Дичев Стоев

ЕГН ##########

12.

 

Юлиян Иванов Карагьозов

ЕГН ##########

13.

 

Цветана Христова Върбанова

ЕГН ##########

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения