Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 114

София, 17 септември 2006г.

 

ОТНОСНО: назначаване на СИК в община Перник

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 3 и 4 и чл. 10м, ал. 4 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р  Е  Ш  И  :

 

УКАЗВА на РИК - Перник, да обсъди отново предложението на кмета на община Перник и предложенията на политическите партии и коалиции, представени в 40-ото Народно събрание, и в срок до 19 септември 2006 г. включително да приеме решение за назначаване на СИК в община Перник в съответствие с разпоредбата на чл. 10м, ал. 4 от ЗИПВР, Решение № 19 от 25 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР и писмо изх. № 55 от 15.09.2006 г. на ЦИК за ИПВР.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

Всички решения