Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 61

София, 4 септември 2006 г.

 

 

На основание чл. 10л, ал. 4 и чл. 10м, ал. 1 и 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Велико Търново № 4 в състав от 13 членове, считано от 6 септември 2006 г., както следва:

 

 

1.

Председател:

Николай Илчев Илиев

ЕГН ##########

2.

Зам.-председател:

Момчил Кунчев Иванов

ЕГН ##########

3.

Секретар:

Десислава Стефанова Йонкова

ЕГН ##########

4.

Членове:

Траяна Борисова Чобанова

ЕГН ##########

5.

 

Димо Рачев Димов

ЕГН ##########

6.

 

Нели Маринова Паличева

ЕГН ##########

7.

 

Мария Петрова Стоянова

ЕГН ##########

8.

 

Аня Кирилова Минчева

ЕГН ##########

9.

 

Диана Филипова Петрова

ЕГН ##########

10.

 

Шенгюл Хасан Сарманхудова

ЕГН ##########

11.

 

Ивета Стоянова Кабакчиева

ЕГН ##########

12.

 

Даниела Страхилова Лаловска

ЕГН ##########

13.

 

Румяна Венелинова Стоянова

ЕГН ##########

 

Резерви:

 

 

1.

 

Диана Христова Христова

ЕГН ##########

2.

 

Александър Георгиев Пенчев

ЕГН ##########

3.

 

Петя Пламенова Иванова

ЕГН ##########

4.

 

Димитър Николов Димитров

ЕГН ##########

5.

 

Деница Петрова Цветанова

ЕГН ##########

6.

 

Мелиха Билялова Мюмюнова

ЕГН ##########

7.

 

Нигяр Шукриева Шукриева

ЕГН ##########

8.

 

Лидия Монова Драганова

ЕГН ##########

9.

 

Александър Маиров Сиди

ЕГН ##########

10.

 

Георги Антонов Калапишев

ЕГН ##########

11.

 

Димитър Димитров Мавродиев

ЕГН ##########

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения