Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 112

София, 17 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: обнародване в "Държавен вестник" на листите с кандидатите за президент и вицепрезидент на Републиката - 2006 г.

 

 

На основание чл. 8 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

ОБНАРОДВА в "Държавен вестник" листите с кандидатите за президент  и  вицепрезидент на Републиката, като посочва техните имена, дата на раждане, политическите партии или инициативните комитети, които ги предлагат, в поредност на вписване в общата бюлетина съгласно жребия, проведен на 17 септември 2006 г. в 11,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Ал. Батенберг" 1, както следва:

 

№ 1 - Неделчо Крумов Беронов, дата на раждане 22.07.1928 г.,

 кандидат за президент,

           Юлиана Иванова Николова, дата на раждане 14.07.1954 г.,

 кандидат за вицепрезидент,

 инициативен комитет

№ 2 - Любен Йорданов Петров, дата на раждане 22.04.1938 г.,

 кандидат за президент,

           Нели Атанасова Топалова, дата на раждане 1.09.1959 г.,

 кандидат за вицепрезидент,

 инициативен комитет

№ 3 - Георги Седефчов Първанов, дата на раждане 28.06.1957 г.,

 кандидат за президент,

           Ангел Иванов Марин, дата на раждане 8.01.1942 г.,

 кандидат за вицепрезидент,

 инициативен комитет

№ 4 - Григор Петров Велев, дата на раждане 22.01.1935 г.,

 кандидат за президент,

           Йордан Жеков Мутафчиев, дата на раждане 17.11.1940 г.,

 кандидат за вицепрезидент,

 политическа партия "Обединение на

 българските националисти "Целокупна България"

№ 5 - Петър Кирилов Берон, дата на раждане 14.03.1940 г.,

 кандидат за президент,

           Стела Димитрова Ангелова-Банкова,

 дата на раждане 11.03.1950 г.,

 кандидат за вицепрезидент,

 инициативен комитет

№ 6 - Волен Николов Сидеров, дата на раждане 19.04.1956 г.,

 кандидат за президент,

           Павел Димитров Шопов, дата на раждане 13.09.1955 г.,

 кандидат за вицепрезидент,

 политическа партия "АТАКА"

№ 7 - Георги Евдокиев Марков, дата на раждане 20.03.1950 г.,

 кандидат за президент,

           Мария Маринова Цонева-Иванова,

 дата на раждане 10.07.1961 г.,

 кандидат за  вицепрезидент,

 политическа партия "Ред, законност и справедливост".

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

                                   

СЕКРЕТАР:       

                                                                Мустафа Карадайъ

Всички решения