Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 219

София, 24 октомври 2006 г.

 

ОТНОСНО: определяне на реда за представяне на кандидатите за президент и вицепрезидент на Републиката, участващи в новия избор на 29 октомври 2006 г. във формите на предизборна кампания по БНТ и БНР

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 3, 7 и 8 във връзка чл. 11в от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката, Решение № 80 и Решение № 214 от 23 октомври 2006 г. на ЦИК за ИПВР на 24 октомври 2006 г. в 16,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Ал. Батенберг" № 1, зала № 42, Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката изтегли жребии за определяне на реда за представяне на кандидатите за президент и вицепрезидент във формите на предизборна кампания по БНТ и БНР при новия избор на 29 октомври 2006 г..

Въз основа на изтеглените жребии Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

І. Обявява следната поредност на изяви на кандидат-президентските двойки в обръщения:

№ 1 - Георги Седефчов Първанов - Ангел Иванов Марин

№ 2 - Волен Николов Сидеров - Павел Димитров Шопов

 

ІІ. Обявява следната поредност на изяви на кандидат-президентските двойки в хрониките:

№ 1 - Волен Николов Сидеров - Павел Димитров Шопов

№ 2 - Георги Седефчов Първанов - Ангел Иванов Марин

ІІІ. Обявява следната поредност на изяви на кандидат-президентските двойки в агитационните клипове в предизборната кампания:

№ 1 - Волен Николов Сидеров - Павел Димитров Шопов

№ 2 - Георги Седефчов Първанов - Ангел Иванов Марин

 

ІV. Обявява следната поредност на изяви на кандидат-президентските двойки в диспута:

№ 1 - Волен Николов Сидеров - Павел Димитров Шопов

№ 2 - Георги Седефчов Първанов - Ангел Иванов Марин

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                               Снежана Начева

 

СЕКРЕТАР:      

                                                               Мустафа Карадайъ

Всички решения