Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 10

София, 21 август 2006 г.

 

ОТНОСНО: утвърждаване на образци на документи и на бюлетина за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.

 

 

На основание § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Утвърждава предложените от Министерския съвет образци на документи и на бюлетина за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г., които да бъдат обнародвани в "Държавен вестник".

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения