Решения

Решение 96/03.11.2008
Относно: регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката
Решение 155/03.11.2008
Относно: промяна в РИК - Стара Загора
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения193/17.10.2006
Относно: жалба от Григор Велев - кандидат за президент от ОБН "Целокупна България"
194/17.10.2006
Относно: регистрация на застъпници на кандидати за президент и вицепрезидент
195/17.10.2006
Относно: регистрация на застъпници на кандидати за президент и вицепрезидент
196/18.10.2006
Относно: регистрация на наблюдатели и застъпници на кандидати за президент и вицепрезидент
197/18.10.2006
Относно: регистрация на застъпници на кандидати за президент и вицепрезидент
198/18.10.2006
Относно: жалба от Григор Велев – кандидат за президент от ОБН “Целокупна България”
199/18.10.2006
Относно: жалба от Йоло Илиев Гергов от с. Подгоре, община Макреш, област Видин
200/18.10.2006
Относно: жалба от Коалиция за България чрез упълномощения представител за област Монтана Костадин Костов и жалба от Нелсон Иванов Петков, Петър Кирилов Петров и Костадин Александров Костов, наблюдатели на ГИСДИ за област Монтана
201/19.10.2006
Относно: допълнение на Решение № 14 от 23.08.2006 г. На ЦИК за ИПВР за реда и условията за гласуване на българските граждани в чужбина, изготвяне на избирателните списъци и образуване на избирателните секции за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката
202/20.10.2006
Относно: жалба от Григор Велев – кандидат за президент от ОБН “Целокупна България”
Страница:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24