Решения

Решение 96/03.11.2008
Относно: регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката
Решение 155/03.11.2008
Относно: промяна в РИК - Стара Загора
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения71/08.09.2006
Относно: регистриране на политическа партия “Обединен блок на труда” за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.
72/08.09.2006
Относно: вида на хартията за отпечатване на бюлетините за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.
73/08.09.2006
Относно: ... още
74/11.09.2006
Относно: регистриране на инициативен комитет за издигане на кандидат за президент Любен Йорданов Петров и кандидат за вицепрезидент Нели Атанасова Топалова за изборите на 22 октомври 2006 г.
75/11.09.2006
Относно: регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката
76/11.09.2006
Относно: регистриране на инициативен комитет за издигане на кандидат за президент Валерий Цветков Спасов и кандидат за вицепрезидент Емилия Димитрова Бахарова за изборите на 22 октомври 2006 г.
77/11.09.2006
Относно: регистриране на политическа партия “Българска комунистическа партия” за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.
78/11.09.2006
Относно: регистриране на инициативен комитет за издигане на кандидат за президент Росен Анастасов Николов и кандидат за вицепрезидент Димитър Василев Маринов – Пищова за изборите на 22 октомври 2006 г.
79/11.09.2006
Относно: условията, реда и контрола за провеждане на предизборната кампания чрез средствата и формите на печатната и устната пропаганда и агитация
80/11.09.2006
Относно: процедура за теглене на жребий за определяне на реда за представяне на кандидатите за президент и вицепрезидент на Републиката във формите на предизборна кампания по БНР и БНТ
Страница:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24